loading

Машина HYSTER® за употреба в складове с висока плътност на редовете

Hyster  машините от тази серия позволяват на операторите оптимално използване на складовото пространство, с цел  ефективно съхранение и складиране на товари в складове  с висок работен интензитет.

С поредица от конфигурации, различни мачтови системи и височини на повдигане, клиентите могат да изберат най-подходящата модификация, спрямо техните конкретни условия. Тези машини са отличeн избор при вътре  склaдови операции с тесни работни коридори и големи височини на складиране.

  • Хайстер сервизи

    Изберете от най-широката гама материали и съоръжения за обработка на пазара, които ще отговорятна специфичните нужди на вашата работа.