loading

Енергийно-ефективни и продуктивни 3-опорни електрокари

Иновативните  и съвременни 3-опорни електрически  високо-повдигачи  с марката Hyster® са едни от най-продуктивните и енергийно-ефективни електрокари с изместен център на тежестта на пазара, подходящи за работа, както вътре в склада, така и извън него.

  • Хайстер сервизи

    Изберете от най-широката гама материали и съоръжения за обработка на пазара, които ще отговорятна специфичните нужди на вашата работа.